פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Accounts

Customer Accounts

 Support

Technical support for your hosting, DNS, and domain registration questions.

 Billing

For questions regarding your account balance and billing cycle